Stenciltypografie

Bijzonderheden
– Lasergesneden stencilletters
– Modulair opgebouwd lettertype
Deze lasergesneden letterproef toont een modulair stencil lettertype, dat het materiaal waar het uit gesneden is zo min mogelijk aantast. Dit experiment is een onderzoek naar de invloed van lettervormen op stevigheid en leesbaarheid, en de balans hiertussen. De gelaserde tekst, een sprookje, contrasteert met het materiaal en de lettervormen, waardoor de proef meer is geworden dan alleen tekst of een letterontwerp.
Stencil letterontwerp
Stencil letterontwerp